Polisa OC Agenta – kiedy należy ją kupić?

Polisa OC Agenta to obowiązkowe ubezpieczenie dla osób, które wykonują czynność agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu. Nie zawsze jednak pośrednicy wiedzą, kiedy kupić ubezpieczenie OC, szczególnie jeśli dopiero zaczynają swoją karierę w branży ubezpieczeniowej. Polisa OC Agenta – co jest przedmiotem ubezpieczenia? Polisa OC Agenta obejmuje ochroną … Czytaj dalej

OC Agenta – ustawa i inne akty prawne regulujące działalność agencyjną

Gdzie znajdziemy zapisy odnośnie OC Agenta? Ustawa i inne akty prawne określają odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego oraz wprowadzają regulacje dotyczące działalności agencyjnej. Warto z nimi się zapoznać. Tym bardziej, że praca w branży ubezpieczeniowej zazwyczaj wiąże się z dość dużym ryzykiem popełnienia błędu lub przeoczenia. A znajomość przepisów ułatwi rozwiązanie wielu kłopotliwych sytuacji. OC Agenta – … Czytaj dalej

oc agenta ubezpieczeniowego

OC Agenta ubezpieczeniowego – oszczędzaj pieniądze porównując oferty

Polisa OC Agenta ubezpieczeniowego to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przeznaczone dla tych pośredników ubezpieczeniowych, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu. I mimo tego, że zakres odpowiedzialności określony został przez ustawodawcę warto sprawdzić dostępne na rynku ubezpieczeń oferty, choćby po to, by wybrać najlepszą dla siebie polisę … Czytaj dalej

Co się zmienia w OC Agenta?

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zmian w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Czego dokładnie dotyczą zmiany w OC Agenta? Obowiązkowe OC Agenta Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej każdy pośrednik, który zawiera umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń w ramach tego samego działu zobowiązany … Czytaj dalej

OC Agenta Ubezpieczeniowego gdzie i jak kupić najtaniej

Jeżeli jesteś agentem wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu jesteś zobligowany do zakupu polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Czym się więc kierować przy zakupie i gdzie kupić najtaniej polisę OC Agenta Ubezpieczeniowego? OC Agenta Ubezpieczeniowego Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o … Czytaj dalej

OC Multiagenta TUZ

Ubezpieczenie OC Multiagenta chroni od szkód wyrządzonych w następstwie działań lub zaniechań w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Na naszej stronie Klient pozna stawkę oferowaną przez TUZ. Szukasz OC Multiagenta w TUZ? Wejdź na stronę i wypełnij formularz! Oferujemy najatrakcyjniejsze stawki na rynku ubezpieczeń. OC Multiagenta – co obejmuje? Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna … Czytaj dalej

Szkoda z OC Agenta

„Zadaniem” polisy OC jest ochrona klientów przed konsekwencjami błędów popełnionych przez Agentów. Szkoda z OC Agenta – co to jest?  Kiedy klient dostanie stosowne odszkodowane za działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu? Wyjaśniamy poniżej. OC Agenta – od czego chroni? Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna Agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz … Czytaj dalej

Pieniądze

Brak OC Agenta jakie kary?

Polisa OC Agenta ubezpieczeniowego wynika z obowiązku, który wynika z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Polisa zapewnia ochronę związaną z wykonywaniem zawodu agenta. Brak polisy skutkuje wysokimi sankcjami finansowymi. Brak OC Agenta jakie kary grożą pośrednikom za brak ochrony? Jaki jest zakres ochrony, co jest przedmiotem ubezpieczenia? Oto kilka ważnych informacji. Zakres ochrony i suma ubezpieczenia … Czytaj dalej

Młotek sędziowski

Od czego uzależniona jest kara za brak OC Agenta?

Zawód Agenta ubezpieczeniowego wiąże się z wieloma ryzykami. Roszczenia Klientów mogą być niekiedy bardzo wysokie, a brak polisy grozi wysokimi sankcjami. Jaki jest zakres ochrony? Ile wynosi aktualnie kara za brak OC Agenta? Od czego uzależniona jest kara za brak OC Agenta? Kiedy powstaje obowiązek wykupienia polisy? Obowiązek nabycia polisa przez Agenta powstaje, w dniu … Czytaj dalej

Znak zapytania

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego?

Obowiązek kupna ubezpieczenia OC Agenta Ubezpieczeniowego powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Polskie prawo przewiduje katalog szkód, które polisa OC Agenta ubezpieczeniowego nie obejmuje swoją odpowiedzialnością. Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego? Ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego – jakie sumy ubezpieczenia wymagane są przez polskie prawo? Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość … Czytaj dalej

Mężczyzna w garniturze

OC Agenta Ubezpieczeniowego

OC agenta ubezpieczeniowego  przeznaczone jest dla osób, które wykonują czynności agencyjne na rzecz  więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Co gwarantuje ochrona? Zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – każdy agent wykonujący czynności na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń ma obowiązek wykupienia polisy. Ubezpieczenie  zapewnienia ochronę ubezpieczeniowa  zakresie odpowiedzialności … Czytaj dalej

Komputer

Od czego chroni polisa agenta?

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym mówi między innymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC agenta ubezpieczeniowego, której podlega agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Agentów pracujących na rzecz jednego zakładu chroni Towarzystwo, dla którego pracują. Na czym polega OC agenta ubezpieczeniowego? Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są … Czytaj dalej

ochrona OC

OC Agenta Ubezpieczeniowego

Pewnie wiesz, że praca Agenta Ubezpieczeniowego nie należy do najłatwiejszych. Ten zawód wymaga dużej dokładności, staranności i wiedzy na tematy ubezpieczeniowe i umiejętności kontaktu z klientem. Czy będąc Agentem pamiętasz o Ubezpieczeniu OC? Sprawdź jak wygląda OC Agenta Ubezpieczeniowego. Agent pracujący dla kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej. OC Agenta Ubezpieczeniowego jest przeznaczone … Czytaj dalej

OC Brokera

OC Brokera

Jesteś Brokerem Ubezpieczeniowym? Reprezentując interesy klienta starasz się dla niego znaleźć jak najlepszą ofertę ubezpieczeniową. Każdy Broker musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź jak wygląda OC Brokera. OC Brokera Prowadząc działalność brokerską nie możesz zapomnieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC Brokera. Odpowiednia ochrona to podstawa, gdy reprezentujesz interesy ubezpieczeniowe klienta. Do Ciebie należy m.in. identyfikacja … Czytaj dalej

OC Multiagenta

OC Multiagenta

Multiagencje Ubezpieczeniowe cieszą się co raz większą popularnością. Multiagent jako osoba wykonująca czynności agencyjne musi być bardzo komunikatywna, zorganizowana, sumienna i odpowiedzialna. Pewnie wiesz, że ta praca nie należy do najłatwiejszych. Zobacz jak wygląda OC Multiagenta. Będąc Multiagentem pośredniczysz w czynnościach w imieniu lub na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pozyskujesz klientów i starasz się wykonać wszystkie … Czytaj dalej

OC Agenta Ustawa

OC Agenta Ustawa

Będąc Agentem Ubezpieczeniowym, Multiagentem lub Brokerem nie możesz zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Jaki jest przedmiot i suma ubezpieczenia? Dowiedz się więcej na temat OC Agenta ustawa. Zastanawiałeś się nad tym jaki jest zakres i suma ubezpieczenia OC Agenta? Dokładne informacje na ten temat znajdują się w: Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego … Czytaj dalej

OC Agenta suma gwarancyjna

W przypadku OC Agenta suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. OC Agenta suma gwarancyjna Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania … Czytaj dalej

Obliczenia

OC Agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje?

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego ile kosztuje? Agent ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności … Czytaj dalej

Parasol

OC agenta – przed czym chroni?

Istnieją zawody, gdzie pomyłka może być bardzo kosztowna. Każdy błąd może spowodować bardzo poważne konsekwencje finansowe. Pomyłki podczas pracy mogą utratę zdrowia lub majątku. Właśnie dlatego powstała lista zawodów, która objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Praca Agenta ubezpieczeniowego należy do tego grona. Sprawdź jak wygląda OC Agenta – przed czym chroni. OC Agenta – przed czym … Czytaj dalej

Laptop

Brak OC agenta

Wiele zawodów wymaga dużej odpowiedzialności i dokładności. Do tej grupy należy praca agenta ubezpieczeniowego. Obsługując klientów starasz się znaleźć dla nich jak najlepsze produkty ubezpieczeniowe. W końcu ludzie powierzają Tobie swoje bezpieczeństwo. A czy Ty pamiętasz o swojej ochronie podczas pracy? Co oznacza brak OC agenta? Sprawdź to. Brak OC agenta? Podczas wykonywania czynności agencyjnych … Czytaj dalej