Znak zapytania

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego?

Obowiązek kupna ubezpieczenia OC Agenta Ubezpieczeniowego powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Polskie prawo przewiduje katalog szkód, które polisa OC Agenta ubezpieczeniowego nie obejmuje swoją odpowiedzialnością. Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego?

Ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego – jakie sumy ubezpieczenia wymagane są przez polskie prawo?

Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych: 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenie oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Kara za brak ubezpieczenia OC Agenta wynosi 1.000 euro, uiszczenie opłaty nie zwalnia Agenta z kupna polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego?

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC Agenta objęte są wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne. Istnieje jednak katalog szkód, które polisa OC Agenta ubezpieczeniowego nie obejmuje swoją odpowiedzialnością. Ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego nie obejmuje innej działalności ubezpieczonego oprócz działalności zawodowej. Do tego typu wydarzeń zaliczyć można min.: szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjnej, szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

OC Agenta- zaufanie Klientów, minimalizacja ryzyka zawodowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta ubezpieczeniowego daje nie tylko zwiększone poczucie bezpieczeństwa, ale również pewność, iż w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim , zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanym należne odszkodowanie.

Jak kupić ubezpieczenie OC agenta? Wystarczy wypełnić formularz!

Jako eksperci w dziedzinie ubezpieczeń jesteśmy po to, by pomoc w wyborze najtańszej oferty ubezpieczenia OC Agentów Ubezpieczeniowych spośród kilkunastu wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce. Wystarczy wypełnić formularz z niezbędnymi danymi, a my skontaktujemy się w celu doboru polisy. Zminimalizuj ryzyko wykonywanego zawodu! Zdobądź zaufanie swoich Klientów i kup obowiązkowe OC dla Agenta Ubezpieczeniowego.