OC Multiagenta

OC Multiagenta

Multiagencje Ubezpieczeniowe cieszą się co raz większą popularnością. Multiagent jako osoba wykonująca czynności agencyjne musi być bardzo komunikatywna, zorganizowana, sumienna i odpowiedzialna. Pewnie wiesz, że ta praca nie należy do najłatwiejszych. Zobacz jak wygląda OC Multiagenta.

Będąc Multiagentem pośredniczysz w czynnościach w imieniu lub na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pozyskujesz klientów i starasz się wykonać wszystkie czynności, które zmierzają do podpisania umowy ubezpieczeniowej. Czy wykonując ten zawód pamiętasz o obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

OC Multiagenta oznacza, że zostanie wypłacone odszkodowanie osobie, która doznała szkody w związku z wykonywanymi przez Ciebie czynnościami zawodowymi. Nie można zapomnieć, że konsekwencje finansowe potrafią być naprawdę duże.

Przypominamy, że Multiagent wykonujący czynności agencyjne dla więcej niż jednego ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania pracy agencyjnej. Zatem każdy Multiagent musi posiadać umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 11 ust. 3 cyt. Ustawy).

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze Ubezpieczenie OC Multiagenta, OC Brokera, OC Agenta Ubezpieczeniowego.