ochrona OC

OC Agenta Ubezpieczeniowego

Pewnie wiesz, że praca Agenta Ubezpieczeniowego nie należy do najłatwiejszych. Ten zawód wymaga dużej dokładności, staranności i wiedzy na tematy ubezpieczeniowe i umiejętności kontaktu z klientem. Czy będąc Agentem pamiętasz o Ubezpieczeniu OC? Sprawdź jak wygląda OC Agenta Ubezpieczeniowego.

Agent pracujący dla kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej. OC Agenta Ubezpieczeniowego jest przeznaczone dla osób wykonujących działania agencyjne. Odszkodowania z OC Agenta zostanie wypłacone osobie, która poniosła szkody z powodu działań i szkód, które spowodował Agent.

Przed czym dokładnie chroni OC Agenta Ubezpieczeniowego?

Podczas Twojej pracy może dojść do powstania wielu szkód, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Przedmiotem Ubezpieczenia OC Agenta są szkody, które powstały w wyniku zaniechania lub zostały wyrządzone w okresie ubezpieczenia. Przypominamy, że wszystkie te szkody muszą mieć związek z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi.

Posiadanie przez Agenta OC ma kilka zalet. Obejmuje szkody, które mają związek z wykonywaną przez Ciebie pracą, potwierdza Twoją wiarygodność jako Agenta w oczach klienta oraz zmniejszają ryzyko w prowadzonej przez Agenta działalności gospodarczej.

Pomożemy Tobie znaleźć najlepsze ubezpieczenie OC Agenta Ubezpieczeniowego. Po więcej szczegółów zadzwoń 577 078 812.