Młotek sędziowski

Od czego uzależniona jest kara za brak OC Agenta?

Zawód Agenta ubezpieczeniowego wiąże się z wieloma ryzykami. Roszczenia Klientów mogą być niekiedy bardzo wysokie, a brak polisy grozi wysokimi sankcjami. Jaki jest zakres ochrony? Ile wynosi aktualnie kara za brak OC Agenta? Od czego uzależniona jest kara za brak OC Agenta?

Kiedy powstaje obowiązek wykupienia polisy?

Obowiązek nabycia polisa przez Agenta powstaje, w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń. Wynika on rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz.1027 z poźn. zm.).

Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia OC?

Sankcje na jakie narażony jest Agent bez wykupionej obowiązkowej polisy OC są dość wysokie. Od czego uzależniona jest kara za brak OC Agenta? Kara finansowa w wysokości  1000 euro obliczona jest w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Każdy Agent musi mieć na uwadze, że wniesienie opłat za kary nie są jednoznaczne z tym, że Agent nie musi nabyć polisy.

OC Agenta, dlaczego istnieje obowiązek wykupu polisy?

Obowiązek wykupienia polisy związany jest z wieloma ryzykami na jaki narażony jest Agent ubezpieczeniowy. Polisa chroni od tych ryzyk (szkód wyrządzonych w następstwie działań Agentów w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Suma gwarancyjna minimalna

Minimalna suma gwarancyjna i wynosi ona odpowiednio 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Zapraszamy do kontaktu! Wypełnij formularz i kup OC Agenta najtaniej w sieci!

Agencie! Jeśli szukasz odpowiedniej ochrony OC związanej z wykonywaniem zawodu, zapraszamy do kontaktu! Wypełnij formularz (tylko dane podstawowe), a my skontaktujemy się z Tobą! Szybko, tanio i bez zbędnych formalności przeliczymy stawki w największych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Już dziś spełnij obowiązek i kup odpowiednią ochronę OC.