OC Agenta Ustawa

OC Agenta Ustawa

Będąc Agentem Ubezpieczeniowym, Multiagentem lub Brokerem nie możesz zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Jaki jest przedmiot i suma ubezpieczenia? Dowiedz się więcej na temat OC Agenta ustawa.

Zastanawiałeś się nad tym jaki jest zakres i suma ubezpieczenia OC Agenta? Dokładne informacje na ten temat znajdują się w:

  • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego.
  • Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.).

Przypominamy, że przedmiotem ubezpieczenia Agenta jest odpowiedzialność cywilna, który działa na rzecz co najmniej dwóch Towarzystw Ubezpieczeniowych. OC chroni przed finansowymi konsekwencjami, gdy szkody zostały wyrządzone w wyniku działania lub zaniechania podczas czynności zawodowych. Minimalna suma gwarancyjna została ustalona rozporządzeniem Ministra Finansów. Obecnie suma wynosi:

  • 1 250 618 euro dla pojedynczego zdarzenia i 1 875 927 euro dla wszystkich zdarzeń.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczeniowego można znaleźć w:

  • Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
  • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 275 z późn. zm)

W OC Agenta ustawa jasno określa dokładnie zakres i sumy ubezpieczenia. Każdy agent powinien dokładnie się zapoznać z tym dokumentem. Po więcej szczegółów zadzwoń 577 078 812.