Pieniądze

Brak OC Agenta jakie kary?

Polisa OC Agenta ubezpieczeniowego wynika z obowiązku, który wynika z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Polisa zapewnia ochronę związaną z wykonywaniem zawodu agenta. Brak polisy skutkuje wysokimi sankcjami finansowymi. Brak OC Agenta jakie kary grożą pośrednikom za brak ochrony? Jaki jest zakres ochrony, co jest przedmiotem ubezpieczenia? Oto kilka ważnych informacji.

Zakres ochrony i suma ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC objęte są szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których Ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne. Suma gwarancyjna (której wysokość ustala ustawodawca) wynosi 1 250 618 euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 875 927 euro – w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Polisa zawierana jest na okres jednego roku.

OC Agenta obowiązek który daje poczucie bezpieczeństwa

Ubezpieczenie gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo (pewność, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie, ale stwarza również większą wiarygodność Agenta wobec jego klientów.

Brak OC Agenta jakie kary?

Ubezpieczenie OC dla agentów ubezpieczeniowych jest obowiązkowe. Ustawodawca nakładając obowiązek na agentów w ten sposób zapewnia im ochronę  w zakresie odpowiedzialności, która związana jest z wykonywaniem tego zawodu.  Brak OC Agenta – jakie kary przewiduje polskie prawo za brak odpowiedniej polisy?  Agent,  który nie dopełni obowiązku nabycia ubezpieczenia będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości około 4 tysięcy złotych (równowartość 1000 euro). Należy pamiętać, iż wniesienie opłaty za sankcję nie zwalnia agenta z wykupienie polisy OC.

Wypełnij formularz i kup OC Agenta najtaniej w Twoim mieście!

Zawód Agenta ubezpieczeniowego niesie ze sobą wiele ryzyk. Aby je zminimalizować, ustawodawca nakłada na nich obowiązek wykupienia odpowiedniej polisy OC. Wejdź na stronę www.ocagenta.net., wypełnij formularz, a nasi agenci skontaktują się z Tobą i pomogą w wyborze aktualnej oferty ubezpieczenia OC agentów ubezpieczeniowych spośród wielu towarzystw ubezpieczeniowych.