Parasol

OC agenta – przed czym chroni?

Istnieją zawody, gdzie pomyłka może być bardzo kosztowna. Każdy błąd może spowodować bardzo poważne konsekwencje finansowe. Pomyłki podczas pracy mogą utratę zdrowia lub majątku. Właśnie dlatego powstała lista zawodów, która objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Praca Agenta ubezpieczeniowego należy do tego grona. Sprawdź jak wygląda OC Agenta – przed czym chroni.

OC Agenta – przed czym chroni?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla Agenta ubezpieczeniowego przeznaczone jest dla agentów, którzy wykonują działania agencyjne na rzecz więcej niż jednego Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Dzięki OC odszkodowanie zostanie wypłacone osobie, która doznała szkód z powodu wykonywanych przez Agenta działań zawodowych.

Przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie podczas okresu ubezpieczenia. Przypominamy, że powstałe szkody muszą mieć związek z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi. Minimalna suma ubezpieczenia ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Finansów i wynosi:

  • 1 250 618 euro dla jednego zdarzenia
  • 1 875 927 euro dla wszystkich zdarzeń

Pracując jako Agent ubezpieczeniowy nie zapominaj o polisie OC.Po więcej szczegółów  zadzwoń 577 078 812.